Ettevõtte struktuur

Veebiosa kuvab liigendatult ettevõtte struktuuri. Kõiki sektsioone on võimalik mugavalt kokku lahti klõpsata ja töötaja nimele liikudes kuvatakse kontaktinfot.

Töötajate info loetakse eraldi kontaktide loendist. Veebiosas kuvatavaid välju saab lihtsasti seadistada loendi vaatest. Kogu struktuur on hallatav seadistusloendist.


Versioon: 2.0.0.0

Back to top